خانه پناهگاه امن همه انسان ها است و همه انسان ها بعد از یک روز سخت برای رسیدن به آرامش نیاز به استراحت با خیالی آسوده دارند، لازمه اسودگی خاطر در خانه امنیت است، برای دستیابی به امنیت باید راهکارهایی وجود دارد که استفاده از قفل های امنیتی یک از آنها است.

طبق آماره های منتشر شده توسط سازمان امنیت جهانی بیشتر از ۹۰ درصد سرقت های انجام شده در سطح جهان از درب ورودی صورت میگیرد، به همین دلیل میتوان با نصب تجهیزات امنیتی روی درب ورودی خانه از شر سارقان دور نگه داشت.

در قفل دیجیتال امنیتی امکاناتی به کار گرفته شده است که دسترسی سارقان و افراد غیر مجاز را به قفل ها غیر ممکن میسازد، برخی از ویژگی های به کار رفته در این قفل ها به گونه ای است که دسترسی آنها را برای حتی سارقان حرفه ای هم غیر ممکن مینماید.

دلیل برتری این قفل ها در مقایسه با قفل های مکانیکی این است که قفل مکانیکی تا زمانی امنیت دارد که کلید های آن گم نشده باشد و با از دست رفتن کلید های این قفل ها نمیتوان آنها را غیر فعال نمود و تنها باید کل قفل ورودی را تعویض نمایید. که تعویض کل قفل ورودی ساختمان هزینه های بالایی را برای شما در پی خواهد داشت، ولی یک بار هزینه کردن برای خرید قفل هوشمند هزینه های هربار تعویض آنها در صورت از دست رفتن قفل ها را کاهش میدهد.

با استفاده از آنها در صورتی کسی به رمز دسترسی داشته باشد به راحتی متیوانید رمز را غیر فعال کنید، و حتی میتوانید از روش های رمزگذاری استفاده نمایید حتی کسی نتواند به قفل دسترسی غیر مجازی داشته باشد و مشکلی در رفت و آمد افراد غریبه به خانه نخواهید داشت.