یکی از انواع قفل های الکترونیکی، قفل های بدون کلید هستند، این قفل ها نسل جدید قفل های موجود در بازار بوده که قابلیت دسترسی به وسیله رمز عبور و اثر انگشت را دارند، قفل دیجیتال رمزی را میتوان روی انواع درب ها بدون نیاز به ابزار خاصی نصب و راه اندازی کرد.

یکی از ویژگی های جذاب در قفل های رمزی امکان تولید کلید تصادفی است، به این دلیل که صفحه کلید و دکمه های این قفل ها لمسی هستند امکان دارد رد اثر انگشت روی کمه ها باقی بماند و سارقان از این طریق بتوانند رمز شما را حدس بزنند. اما با استفاده ویژگی تولید رمز تصادفی هنگام وارد کردن رمز، قفل به شما یک عدد تصادفی میدهد که میتوان پیش از رمز وارد کنید، تا حتی اگر اثر انگشتتان روی قفل باقی ماند کسی نتواند به رمز دست پیدا کند.

دیگر کاربرد این قابلیت زمان هایی است که شخصی در کنار شما حضور دارد و نمیخواهید متوجه رمز شود، به این منظور میتوانید قبل یا بعد از وارد کردن رمز یک عدد تصادفی وارد کنید تا کسی متوجه رمز نشود.

این قفل ها همچنین دارای ویژگی قفل خودکار هستند که در زمان هایی که فراموش میکنید درب را قفل کنید به صورت خودکار آن را قفل میکند، تا دیگر نگرانی در این خصوص نداشته باشید.

این قفل ها دارای سیستم های امنیتی هستند که زمان هایی که حادثه ناگواری رخ میدهد به کاربران هشدار داده و آنها را از مشکل به وجود آمده مطلع میکنند.
همچنین این قفل ها دارای سیستم های ضد سرقت و ضد حریق هم هستند و زمان هایی دود یا حریق رخ بدهد شما را مطلع خواهند کرد. و درب ها را باز میکند تا افرادی که داخل خانه هستند بتوانند بدون معطلی از خانه خارج شوند.