گلدان ها، گیاهان، و باغچه زیبا و سرسبز میتواند محیط هر خانه ای را زیبا و تاثیرگذار کند. داشتن باغچه ای سبز و دارای طراوت میتواند در روحیه همه اعضای خانه تاثیر داشته باشد، اما خیلی از افراد به دلیل داشتن مشغله زیاد نمیتوانند به گیاهان و گلدان ها رسیدگی کنند و آنها را آبیاری کنند تا همیشه سرسبز و سرحال باشند. اما تکنولوژی هوشمند اینجا هم به کمک افراد آمده است و به نگهداری از باغچه شما کمک کند.

برای خرید قفل دیجیتال و قفل هوشمند یوکا و سامسونگ در انواع مدل ها با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

سیستم های آبیاری هوشمند را میتوانید برنامه ریزی کمید تا بدون اینکه دغدغه از بین رفتن گیاهانتان را داشت باشید انها را آبیاری کنند.

زمان هایی که در مسافرت هستنید هم این سیستم از گیاهان شما نگهداری میکند.

صرفه جوبی در مصرف آب

به این دلیل که این نوع آبیاری به شکل هوشمند است دیگر مثل آبیاری ای که به شکل سنتی انجام میشود، هدر رفت آب وجود ندارد و میتوان تعیین کرد که هر گیاه تنها به اندازه ای که روزانه آب نیاز دارد ابیاری شود. این مورد میتواند به یکی از جذابیت های خانه تبدیل شود.

آبیاری مکانیزه گل و گیاهان

این سیستم های هوشمند تنها مختص به سیستم های خانگی نیستند و میتوان از آنها در بخش هایی از کشاورزی مدرن هم استفاده کرد.
سیستم آبیاری در آنها به این صورت است که یک سنسور در داخل گلدان یا باغچه مورد نظر کار گذاشته مبشود و این سنسور ها به طور مکانیزه خاک را چک میکنند تا اگر نیاز به آبیاری گیاهان باشد آنها را آبیاری کنند. این سیستم برای کسانی که سرشان شلوغ است و دغدغه های زندگی به آنها اجازه نمیدهد به گیاهانشان برسند در نگهداری از آنها کمک میکند.

مزایای سیستم آبیاری هوشمند خانگی

  • بهینه سازی سیستم آبیاری گیاهان
  • صرفه جویی در مصرف آب
  • رسیدگی بیشتر به گیاهان و در نتیجه افزایش باوری آنها
  • امکان آبیاری گیاهان از راه دور
  • کاربری ساده و آسان