زمانی که از قفل دیجیتال استفاده میکنید حتی اگر در خانه حضور نداشته باشید میتوانید درب را با استفاده از تلفن همراهتان باز کنید، حتی اگر مهمانانتان پیش از شما به خانه برسند میتوانید درب را از راه دور برایشان باز کنید تا از پشت درب ماندنشن تا زمانی که خودتان به خانه برسید جلوگیری نمایید.

همچنین میتوانید پیش از آمدن مهماتان برای آنها دسترسی موقف ایجاد نمایید، دسترسی موقت به این معنا است که تنها برای زمانی تعیین میکنید میتوان به قفل دسترسی داشت و دسترسی ایجاد شده بیش از این زمان کارایی نخواهد داشت و کسی که دسترسی موقت دارد نمیتواند به قفل دسترسی داشته باشد و درب را باز نماید. از این دسترسی علاوه بر مهمانان میتوان برای پرستار کودک و یا تعمیرکاران هم دسترسی ایجاد شود. تا زمانی که خانه نیستید دغدغه حضورشان را نداشته باشید.

همانطور که پیشتر گفتیم قفل های مکانیکی این قابلیت را ندارند و وقتی که از آنها استفاده میکنید، اگر کلیدتان گم شود یا آن را به فرد دیگری بدهید امنیت خانه به خطر می افتد و آنها هر زمانی که بخواهند میتوانند به داخل خانه شما دسترسی داشته باشند.

برای همین هر زمانی که بخواهید فردی که کلید دارد نتواند به داخل خانه دسترسی داشته باشد باید دسترسیشان را محدود کنید، به این منظور باید تمام قفل های خانه را تعویض کنید تا کلید ها دیگر با قفل همخوانی نداشته باشند، که باعث هزینه های زیادی خواهد شد.

اما در قفل هوشمند به دلیل دسترسی بدون کلید مکانیکی و وجود کلید های مجازی میتوان به سادگی آنها را ابطال نموده و از کلیدهای جدید استفاده نمود.

در سال های اخیر به این دلیل که استفاده از قفل های نسل جدید رواج پیدا کرده است، تولید کنندگان زیادی هم به تولید آنها میپردازند، گزینه های زیادی وجود دارند که میتوانید آنها را خریداری نمایید اما یافتن قفل های باکیفیتی که در زمان استفاده از آنها دغدغه ای نداشته باشید دشوار است، قفل های سامسونگ و یوکا تا به امروز امتحان خود را پس داده اند و از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.