یکی از مهمترین اختراعات امنیتی بشر در سال های اخیر، اختراع قفل های شب بند در سال های ۶۰ الی ۷۰ تعداد خانه هایی که از این قفل ها استفاده میکردند افزایش پیدا کرده است، این موضوع به این دلیل است که استفاده از آن باعث شده است که نرخ سرقت های انجام شده در منازل کاهش زیادی پیدا کند. برای جلوگیری از ورود سارقان به خانه و مقاوم سازی درب های منزل در آنها از روش های مقاو سازی استفاده کنید.

حتما روی درب از قفل و بست استفاده نمایید.

طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان امنیت آمریکا بیش از ۴۰ درصد از سرقت های انجام شده بدون اعمال فشار هستند، این موضوع به این معنا است یا افراد روی درب های خانه از قفل های خوبی استفاده نمیکنند، در بسیاری از خانه ها برای بستن پنجره ها از قفل های پنجره استفاده نمیشود. و سارقان به راحتی میتوانند به داخل خانه راه پیدا کنند. مدل های زیادی از قفل دیجیتال مخصوص پنجره وجود دارد.

هوشيار باشيد

در بعضی مواقع حتی اگر از قفل های باکیفیتی استفاده کنید، اما اگر هوشیاری نداشته باشید و درب ها و پنجره ها را برای ورود و خروج به خانه چفت نکنید، ممکن است سارقان به محل شما دستبرد بزنند. با باز گذاشتن درب های خانه خصوصا زمان هایی که خانه نیستید به راحتی فرش قرمزی را برای افرادی که قصد سرقت از منزل شما را دارند پهن میکنید.

کلید خانه را به هر کسی ندهید

مراقب افرادی که وارد خانه شما میشوند و افرادی که در مجاورت آنها زندگی میکنید باشید و کلیدهای خانه را به هر کسی ندهید، تنها افرادی که آنها را میشناسید را به خانه راه دهید. به این دلیل که زمانی که همسایگان و یا افراد غریبه ای که نمیشناسید را به خانه راه میدهید، راه سرقت به منزل خود را به آنها می آموزید.

پیش از سفر به امنیت خانه را بررسی کنید

زمانی که قصد دارید به سفر بروید حتما هم موراد امنیتی را چک کنید و حتما به یکی از همسایگان و بستگانتان بسپارید که مراقب خانه شما باشند، و استفاده از تجهیزات هوشمند را حتما در دستور کار خود قرار دهید، به این دلیل که با استفاده از آنها میتوانید به تنظیم کنید که چراغ ها در زمان های مشخصی روشن و خاموش شوند.