در دنیای امروزی که همه چیز بر پایه ی تکنولوژی می باشد، جای تعجب نیست که صنعت ایمنی همواره در حال تغییر می باشد. سوال اینست که این تغییر به چه شکلی است و چه اتفاقی برای قفل های سنتی خواهد افتاد؟ آیا قفل دیجیتال میتواند جایگرین آنها شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات مقاله ی زیر را بخوانید.

قفل دیجیتال روی کار می آید و مکانیکی از رده خارج می شود؟

خونسرد باشید. قفل های دیجیتال باعث نابودی استفاده از سخت افزار مکانیکی نخواهند شد. در حقیقت، نکته ی مثبت این اتفاق اینست که ما اطمینان بیش تری درباره ی امنیت خود خواهیم داشت.

مشکل چیست؟

قفل دیجیتال ترکیب دسترسی و اعتبار خوان و غیره را در یک دستگاه ساده ایجاد کرده است. از آنجایی که بسیاری از این قفل ها باتری خور هستند نیازی به سیم پیچی و نصب پیچیده هم ندارند. قفل های الکترونیکی هزینه های کلی را کاهش می دهند و آسایش بیش تری را فراهم می سازند و در کل زندگی همه ی ما را آسان تر می کنند.

بسیاری از افراد احساس می کنند که کارت های دیجیتال و پین کد امن ترین شیوه های سنتی قفل و کلید می باشند. باید گفت که قفل ها به راحتی انتخاب می شوند و کلیدها را خیلی راحت می توان گم کرد ولی قفل های الکتریکی امنیت شما را بالاتر می برند. پس مشکل کجاست؟

تکنولوژی بدون خطا نیست. پین کدها را بدون اجازه ی شما می توان به دیگران داد . ممکن است کارت دیجیتال خود را عین دسته کلید قدیمی گم کنید (با این حال بسیاری از دستگاه های هوشمند قابلیت پیشگیری از دزدی و استفاده از کارت گم شده را دارند.)

استفاده از برنامه های موبایل کمی پرخطرتر می باشد. موبایل ها قابل هک هستند (موبایل خود را به امان خدا رها نکنید زیرا امنیت آنها از کلید معمولی بالاتر است) و هیچ اثری هم از ورود به منزل باقی نخواهد ماند. بنابراین، بسیاری از افراد هنوز آمادگی قبول کردن این قفل های جدید را ندارند.

راه حل چیست؟

افراد نمی خواهند از قفل های مکانیکی دست بکشند ولی از ایده ی قفل های راحت تر هم خوششان می آید. چه کنیم؟ صنعت قفل پیشنهادی برای این افراد دارد که از ترکیب قفل های مکانیکی و الکترونیکی می باشد. در هر حال، آیا دو نفر بهتر از یک نفر تصمیم نمی گیرند؟ قفل دیجیتال که در اجزای مکانیکی استفاده می شود اقدامات امنیتی هستند که ایمنی را بالاتر می برند.