یکی از راهکارهای مهی که برای افزایش امنیت منازل میتوان از آنها استفاده کرد، هوشمند سازی منزل است، همانطور که در مقاله های قبلی گفتیم یکی از ارکان هوشمند سازی، استفاده از قفل هوشمند است. با استفاده قفل هایی که توسط برندهای معتبر ارائه میشود میتوان امنیت خانه  و محل کار را تا حد زیادی افزایش داد.

 

این قفل ها انواع مختلفی دارند، از انواع آنها میتوان به قفل رمزی، قفل اثر انگشت و قفل های کارتی اشاره داشت. زمانی که از این نوع استفاده میکنید دیگر نیازی نیست که نگران امنیت باشید زیرا به این دلیل که میتوان آنها را به گوشی هوشمند متصل کرد در هر زمانی قابلیت کنترل کردن از راه دور را دارند. حتی اگر رمز قفل را فراموش کرده اید نیازی نیست نگران باشید زیرا با استفاده از نرم افزار مدیریت موجود در آنها میتوانید به بازیابیی آن بپردازید.

 

هچنین میتوان گفت که تمام سارقان به نحوه باز کردن قفل مکانیکی بدون استفاده از کلید آشنایی کامل دارند و قادر هستند که قفل را بدون اینکه کلید آن را در اختیار داشته باشند به سادگی باز کنند. اما قفل هایی که با سیستم هوشمند کار میکنند به این دلسل که از فناوری پیشرفته ای استفاده میکنند . هچنین بدنه ای مقاوم دارند نمیتوان به سادگی آنها را باز کرد. و حتی در صورتی که دسترسی غیر مجازی را احساس کنند هشدار میدهند و مالک خانه را مطلع میکند، همچنین این قابلیت را دارد که وقتی دسترسی غیر مجاز شناسایی شد از کار بیافتد و اجازه ندهد هیچ کس به خانه شما دست یابی داشته  باشد.

از آنجایی که این قفل ها یکی از تجهیزات مختلف هوشمند سازی هستند میتوان آنها را با سایر تجهیزات نترل کرد. به عنوان مثال میتوان آنها را به دوربین و یا سنسور های مختلف متصل کرد. و با تنها در دست داشتن یک گوشی هوشمند آنها را مدیریت و از هر جای دنیا با دسترسی به اینترنت کنترل کرد.