برخی افراد مدام کلیدهایشان را گم میکنند و پیش از رفتن به محل کار یا تفریح باید ساعت ها به دنبال کلیدهایشان بگردند، اگر شما هم از این دسته افراد هستید حتما این مقاله را مطالعه نمایید. تا با راهکارهایی برای جلوگیری از این مشکل آشنا شوید.

مکان مناسبی را در خانه به کلیدهایتان اختصاص بدهید

یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از این مشکل این است که زمانی که وارد خانه میشوید کلیدهایتان را در یک مکان مشخص قرار دهید. تا وقتی میخواهید از خانه خارج شوید نیاز نباشد جیب همه لباس ها، کمد ها و کابینت ها زا زیر و رو کنید تا کلیدها را بیابید. و توجه داشته باشید که جاکلیدی را در مکانی قرار دهید که به درب خروجی خانه نزدیک باشد و نیاز نباشد که هر بار ۱ ساعت زمان صرف کنید که خود جاکلیدی را بیابید.

داخل کیف یا جیبتان مکانی را برای تگهداری کلید اختصاص دهید

زمانی که خارج از خانه هستید کلیدیتان را ته کیفتان یا داخل بسته بندی خرید ها نیاندازید که زمانی که به خانه رسیدید لازم باشد که زمان زیادی را جلوی درب خانه به گشتن دنبال کلیدهایتان اختصاص دهید.

مکانی یا یک جیب را داخل کیفتان برای نگه داری کلید ها اختصاص دهید، جایی که برای این کار اختصاص میدهید باید جای خلوتی باشد که به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. حتی میتوانید از جاکلیدی هایی که به کیف وصل میشوند هم استفاده نمایید در این زمان میتوانید مطمئن شوید که همیشه کلیدهایتان را همراه دارید.
از تکنولوژی استفاده کنید.

در اخر اگر هیچ یک از این روش ها کارساز نبود استفاده از تکنولوژی های جدید و قفل هایی که برای باز شدن نیاز به کلید ندارند همیشه پاسخگو خواهد بود، استفاده از قفل هوشمند که دسترسی بدون کلید را برای شما فراهم میکند راهکار کارمد و کارگشا خواهد بود.