توضیحات

قفل دیجیتال گیتمن F300

دسترسی به قفل اثر انگشتی، رمز

دسترسی به قفل به وسیله رمز عبوری ۴ تا ۱۲ رقمی

ازطریقه صفحه لمسی:

امکان شناسایی یک رمز بین ۴ تا ۱۲ رقمی

روشن شدن صفحه کلید در هنگام استفاده و مخفی بو

مخفی شدن صفحه کلید در حالت معمولی

قابلیت شناسایی ۲۰ عدد اثر انگشت

قابلیت استفاده همزمان رمز و اثر انگشت :

با فعال کردن این سیستم قفل دیجیتال برای وارد شدن باید هم رمز عبور را وارد کنید و هم اثر انگشت خود را به قفل شناسایی کنید تا قفل باز شود.

استفاده از ورود در حالت امنیتی

با فعال کردن این سیستم برای ورود هر شخصی باید رمز و یک اثر انگشت

قفل دیجیتال گیتمن F300