توضیحات

این مدل قفل دیجیتال دارای طراحی فوق العاده و زیبا و آیینه ای است که استفاده از آن مزیت هایی  دارد که در ادامه بررسی میکنیم.

رمز

برای رمز در این قفل ها میتوانید از یک رمز تا حداکثر ۱۴ رقمی استفاده نمایید.

کارت

این قفل ها همچنین قابلیت تغریف کارت را نیز دارند، میتوانید تا حداکثر ۲۰ کارت در آنها تعریف کنید.

تابع خيالي

این مورد هم یک تکنولوژی جدید امنیتی است که در قفل های رمزی ا ستفاده میشود و این قابلیت را فراهم میکند که بتوان با استفاده از وارد کردن تعدادی عدد و رقم پیش از رمز امکان حدس زدن آن را کاهش دهید.

سيستم امنيتي ضد سرقت

این سیستم به نحوی عمل میکند که در صورتی که زمر و یا اثر انگشت را چند بار به صورت پیاپی اشتباه وارد کنید، درب قفل خواهد شود سیستم ورود برای چند دقیقه غیر فعال خواهد شد و آژیر خطر به صدا در میاید.

ضد شوك

این سیستم این امکان را فراهم مینماید که اگر از ولتاژ بالاتر از حد مجاز استفاده شود آژیر سرقت به صدا در می آید و سیستم ورود برای چند دقیقه قطع خواهد شد.

اعلان حريق

این قابلیت در هنگام آتش سوزی شما و آتش نشانی را از این موضع باخبر مینماید.

منبع تغذيه

در قف های دیجیتال گیتمن برای تامین انرژی از ۴ عدد باتری قلمی استفاده شده است که برای مدت ۱ سال میتوان از آن استفاده کرد و در صورت پایان یافتن شاژر از ۱ هفته قبل تر شما را مطلع میکند