چرا برای بهبود امنیت خانه ی خود به قفل هوشمند اعتماد کنیم؟

By |1400/2/9 5:31:43آذر 14ام, 1397|اخبار و مقالات|

همانطور که در مقاله چرا قفل هوشمند را جایگزین قفل های مکانیکی کنیم؟ اشاره کردیم با وجود قفل هوشمند، قفل کردن درب ها پس از خروج از منزل دیگر نگرانی به حساب نمی آید چرا که اگر خودتان امکان قفل کردن در را نداشته باشید قفل دیجیتال دستیار شما خواهد بود و در را پس