معرفی قابلیت قفل شدن اتوماتیک در قفل هوشمند

By |1398/2/23 7:57:51آذر 1ام, 1397|اخبار و مقالات|

مشخصا یکی از دردسرهای قفل های کلیدی همیشه این بود که در هنگام خارج شدن از منزل یا محل کار مجبور بودیم دائما چک کنیم که درب را حتما قفل کنیم ، اما با نصب قفل هوشمند حتی لازم نیست لحظه ای مکث کنید و بخواهید درب را قفل کنید . قابلیت قفل شدن اتوماتیک