یک روز بدون استرس به کمک قفل هوشمند!

By |۱۳۹۸-۲-۲۳ ۰۷:۵۸:۴۷ +۰۰:۰۰آذر ۷ام, ۱۳۹۷|اخبار و مقالات|

این روزها کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که در طول روزها چندین و چند بار دچار استرس و اضطراب نشود . از ماندن در پشت ترافیک و دیر رسیدن به یک جلسه کاری تا فراموش کردن پرداخت یک صورت حساب تا پشت درب ماندن کلید و ساعت ها انتظار برای پیدا کردن یک