آذر 1397

یک روز بدون استرس به کمک قفل هوشمند!

By |1400/2/9 5:34:46آذر 7ام, 1397|اخبار و مقالات|

این روزها کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که در طول روزها چندین و چند بار دچار استرس و اضطراب نشود . از ماندن در پشت ترافیک و دیر رسیدن به یک جلسه کاری تا فراموش کردن پرداخت یک صورت حساب تا پشت درب ماندن کلید و ساعت ها انتظار برای پیدا کردن یک

معرفی ۲ مورد از پرطرفدارترین راه های دسترسی در قفل هوشمند

By |1400/2/9 5:35:19آذر 5ام, 1397|اخبار و مقالات|

همه ما میدانیم که از دیر باز یکی از دغدغه های اصلی همه ما انسان ها حفاظت از خودمان و مال و اموال مان در مقابل سارقین و دیگران بوده است . به همین دلیل از سالهای دور انسان ها به فکر استفاده از تجهیزات و راهکارهایی بودند که بتوانند این امنیت را برای خودشان

عنوان

Go to Top