نوامبر 2018

یک روز بدون استرس به کمک قفل هوشمند!

By |2019-05-13T07:58:47+00:00نوامبر 28th, 2018|اخبار و مقالات|

این روزها کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که در طول روزها چندین و چند بار دچار استرس و اضطراب نشود . از ماندن در پشت ترافیک و دیر رسیدن به یک جلسه کاری تا فراموش کردن پرداخت یک صورت حساب تا پشت درب ماندن کلید و ساعت ها انتظار برای پیدا کردن یک

معرفی ۲ مورد از پرطرفدارترین راه های دسترسی در قفل هوشمند

By |2019-05-13T07:58:25+00:00نوامبر 26th, 2018|اخبار و مقالات|

همه ما میدانیم که از دیر باز یکی از دغدغه های اصلی همه ما انسان ها حفاظت از خودمان و مال و اموال مان در مقابل سارقین و دیگران بوده است . به همین دلیل از سالهای دور انسان ها به فکر استفاده از تجهیزات و راهکارهایی بودند که بتوانند این امنیت را برای خودشان