چرا مردم قفل های دیجیتالی را ترجیح می دهند؟

By |۱۳۹۸-۲-۲۳ ۰۸:۰۸:۳۱ +۰۰:۰۰دی ۵ام, ۱۳۹۷|اخبار و مقالات|

هر چه درباره ی راحتی این قفل دیجیتال بگوییم کم است. با استفاده از این قفل ها زمان رسیدن به منزل کوتاه تر شده و با فشار یک دکمه یا وارد کردن یک کارت یا از طریق گوشی می توان به آن دسترسی پیدا کرد. دیگر روش های دسترسی به این سیستم استفاده از پین